•  
  •  
  •  

 

 

Патрон

Неофит Рилски е български монах, учител и художник. Роден е през 1793 г. в гр. Банско. Светското му име е Никола Поппетров Бенин.
Неофит Рилски работи като учител на различни места в България. Васил Априлов го избира за пръв уредник на първото Габровско взаимно училище и е изпратен в Букурещ да изучи взаимоучителния метод.

 

Преподава известно време в Габрово и същевременно прави първия успешен превод на Новия завет на новобългарски език. Учителства в Стара Загора, Габрово, Копривщица и Казанлък. Приема покана за учител по славянски езици в богословското училище на Халки и преподава от 1848 до 1852 г. От 1860 до 1864 г. е игумен на Рилския манастир.


---------------------------------------------------------------------------
• През 1835 г. издава "Болгарска граматика" и "Таблици взаимоучителни"
• През 1836 г. създава първия български глобус.
• През 1837 г. излиза от печат "Краснописание".
• През 1852 г. отпечатва "Словар греко-славянский".
• През 1875 г. издава "Словар на българския език, изтълкуван от църковно-славянски и гръцки език".
---------------------------------------------------------------------------

Животът на Неофит Рилски е тясно свързан с българското училище. Той осъзнава необходимостта от строеж на училища и издаване на учебници.

В Габровското училище стават ръководни редица негови дидактични принципи: да се цени личността на ученика, да има еднакво отношение към децата от различните социални слоеве, да се свързват изучаваните знания с нуждите на живота.


Скромността, любовта към науката, сърдечността към хората правят Неофит Рилски един от най-големите просветители по време на Възраждането. 


Неофит Рилски умира на 4 януари 1881 г. в Рилския манастир.