•  
  •  
  •  

 

 

Бюджет 2018

Начален План "Държавни Дейности"

Начален План - "Дофинансиране"

Начален План - "Местни Дейности"

 

Отчети 2018

Изпълнение на бюджета за I-то тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета за II-то тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета за III-то тримесечие на 2018 г.

Изпълнение на бюджета за IV-то тримесечие на 2018 г.