•  
  •  
  •  

 

 

Новини

В раздел "Профил на купувача" е публикувана Заповед за обявяване на процедура по приемане на предложения по схема „Училищен плод и „Училищно мляко“, и избор на доставчик за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022 години.

 

От днес 30.03.2018 г. Основно училище "Неофит Рилски" има своя песен ХИМН - "УЧИЛИЩЕ ЛЮБИМО"