•  
  •  
  •  

 

 

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към ОУ „Неофит Рилски” - с. Градина за срок от три години.

  1. Марин Драгомиров Петров – председател, представител на ПРБК;
  2. Веселин Маринов Змея – член, представител на обществеността;
  3. Веселин Иванов Георгиев – член, представител на родителите;
  4. Татяна Иванова Георгиева – член, представител на родителите;
  5. Наташа Иванова Тодорова – член, представител на родителите.

и резервни членове:

  1. Ивалина Йорданова Христова – представител на ПРБК;
  2. Стойко Василев Василев – представител на родителите;
  3. Маруся Димитрова Георгиева – представител на родителите.